İlişki sorunları durumsal olabileceği gibi yıllardır süregelen kronik bir tabloyu da yansıtıyor olabilir. Her ilişkinin dinamiği farklıdır ve her ilişki sorunu ardında az veya çok geçmiş yaraların izlerini taşır. Geçmişinde neye, neden yaralandığını bilmek ve bu yarayla nasıl başa çıkmaya çalıştığını fark edebilmek ilişki sorunlarının aşılabilmesindeki ilk adımdır.

Bir ilişki içinde güvende hissetmiyorsak, sınırlarımıza saygı duyulmayan, anlaşılmadığımız, yargılandığımız ilişkiler içindeysek mutlu kalabilmek zorlaşır. Örneğin sürekli terk edilmek ya da terk edilme beklentisi içinde olmak, değersizleştirilmek, fiziksel, duygusal, cinsel olarak istismar edilmek, aldatılma endişesiyle diken üstünde yaşamak, katı bir şekilde kontrol edilmek, kronik yalnızlık hissetmek gibi durumlar beraberinde birçok karşılanmamış ihtiyaç ve olumsuz duyguya yol açabilir.

 • Sağlıklı iletişim kuramamak, iletişimi engellemek
 • Güvensizlik, kendini açmama, samimi olmama
 • Kendini rahat hissetmeme, kendi gibi olamama
 • Kontrol edildiği duygusu yaşama
 • Sürekli suçlama/suçlanma, eleştirme/eleştirilme, yargılama/yargılanma
 • İlgisizlik, ihmal
 • Kendini haklı çıkartma çabası
 • Çatışmadan kaçınma
 • Manevi taciz
 • Terk edilme, aldatılmaya yönelik kaygılar
 • Hayır demekte zorlanmak, hayır dediğinde suçlu hissetmek
 • Derin duygusal ilişkiler kurmakta zorlanma
 • İlişkileri sürdürmekte güçlük
 • Boyun eğici davranmak
 • Reddedilme, dışlanma düşünceleri
 • Soğuk, duygusal sıcaklığı olmayan ilişkilerde yalnızlık hissetmek
 • Yıkıcı bir ilişkiyi sonlandıramama, ilişkide bağımlı olmak
 • Kusur bulucu, aşağılayan, katı eleştirel partnerler, arkadaşlıklar
 • İlişkide kendini feda etmek ve sürekli diğerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak
 • Fiziksel, psikolojik sınırlara saygı duyulmaması
 • Hak gören, empati kuramayan, sürekli almak isteyen partner seçimleri
 • Aşırı müdahalecilik, kontrolcülük