Cinsellik Üzerine Üç Deneme’sinde Freud, yetişkin cinselliğinin temelinde çocuksu cinselliğin bulunduğunu ileri sürdü ve çocuksu cinselliğin kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi (Quinodoz,2008). Böylece bir anlamda çocuğun ‘masumiyetine’ dair toplumsal tasarımları sarsmış oldu (Abrevaya,2013). Bu açıklamaları, pan-seksüalist olarak nitelenmesine yol açacak bir takım yanlış anlaşılmaları doğurdu. Freud, 1920 yılında, Cinsellik Üzerine Üç Deneme için son olarak yazdığı önsözde buna değinir. Psikanalizin tümcinsellik (pan-seksüalizm) olarak nitelenmesine ve kuramın her şeyi kelimenin dar anlamıyla cinsellik üzerinden açıkladığının iddia edilmesine hayıflanır. Daha geniş bir cinsellik fikrinin, tanrısal Eflatun’un Eros’una ne denli yaklaştığını söyleyerek karşılık verir. Analizi yalnızca hastanın çocukluğuna kadar götürebilecek sabıra ve güvenli bir yönteme sahip olan gözlemcilerin insanın cinsel yaşamının başlangıcı üzerine ileri sürülmüş varsayımları doğrulayacak halde olduklarını söyler (Freud, 2006; çev. Kapkın). Freud, yalnızca cinsellik teorisine değil düşlere ilişkin kavrayışına da yöneltilen bu eleştirileri Prof. Claparede’e yazdığı bir mektubunda şöyle karşılar: ‘Ben hiçbir zaman düşlerin cinsel bir istekle dolu olduğunu iddia etmedim ve sıklıkla da tersini belirttim. Fakat bunun bir etkisi olmadı ve insanlar aynı şeyleri tekrar etmeye devam ettiler.’ (25 Kasım 1920) (1921e:214-215).

Kaynakça:

Abrevaya, E. Kadınlığın Uzun ve Dolambaçlı Yolu. Bağlam Yayınları. 2013.

Freud, S. Cinsellik Üzerine. Çev. Emre Kapkın. Payel Yayınları. İstanbul. 2006.

Quanidoz, J. M. Reading Freud. Routledge Press. London. 2008.