Arjantin doğumlu Meksikalı bir psikanalist ve grup analisti olan Juan Tubert-Oklander, Sandor Ferenczi’nin teori ve pratiğinin grup analizine katkılarını ‘Ferenczi ve Grup Analizi’* başlıklı makalesinde ele almıştır. Oklander bu metninde, Ferenczi’nin grup analizinin ortaya çıkmasına önemli katkılarının olduğunu belirtir. Onun aktarım ve karşı-aktarım arasındaki temel birlik ve karşılıklılık odağında kavramsal ve teknik bakımdan devrim boyutundaki yeniliklerinin bu major katkıları oluşturduğunu söyler. Oklander ilerleyen satırlarda Ferenczi’nin, ‘aktarım ve karşıaktarımın/aile ve çocuğun’ birliğinin bütünsel tasavvurunu tanıttığını ve bunun henüz formüle edilmemiş olsa da grup analizi için temel olan ‘alan teorisi’ni ima ettiğini belirtmiştir.

*İleri bir okuma yapmak isteyen meslektaşlar için söz konusu makalenin künyesi şöyle: Oklander, J. T. (2018). Ferenczi and Group Analysis. Group Analysis 52(1):053331641876438.

*Ayrıca, Emanuel Berman’ın Bağlam Yayınları’ndan Bessi Meshulam’ın Türkçe’ye çevirisiyle 2007 yılında çıkan ve Ferenzci hakkında okumak isteyenlere keyifli ve derinlikli bir okuma sunacak eseri de ileri okuma yapmak isteyenler için kıymetli bir eser: Berman, E. (2007). Diğer Ses: Sandor Ferenczi ve Psikanalitik Tedaviye Katkısı. Çev. Bessi Meshulam. Bağlam Yayınları. İstanbul.