Sağlık Sorunlarında Uyum Bozuklukları

Hastalık sıkıntı, kaygı ve gerginliklerle dolu yeni bir uyum sürecidir. Yalnızca kişiyi değil, çevresini de etkiler. Kontrol algısı etkilenir, kontrol ve güven sorunu yaşanır. Bekleme ve belirsizlik süreci stres ve gerginlik yaratır. Hastalık sürecinde kaygı, öfke, kızgınlık, umutsuzluk, karamsarlık duyguları sık görülür. İlgi ve destek beklentisi artar, Aşırı duyarlılık, kolay incinme, üzüntü, kırılgan duygu durumu hakimdir. Kronik hastalıklarda uzun tedavi sürecinin getirdiği ruhsal ve bedensel yorgunluk, tükenmişlik, karamsarlık, umutsuzluk, kaygı ve öfke duyguları yaşamamıza neden olabilir. Kronik ve yaşamı tehdit eden hastalık yaşayanlarda ölüm kaygı ve korkusu, yalnız kalma, yatağa bağımlı olma ve izalasyon sık görülen ruhsal sorunlar arasındadır.

Hastalık Psikolojisi hastalığa bütüncül yaklaşır, hastayı hastalık ile tanımlamaz, hastayı birey olarak ve çevresi ile birlikte ele alır. Hastalık değil, hasta olan kişi tedavi edilir ilkesinden hareket eder. Hasta merkezli bir yaklaşım sunar.

Hastalık sürecinde yaşanan uyum sorunları, sıkıntı, gerginlik, kaygı ve ruhsal sorunlara yönelik psikolojik danışmanlık ve profesyonel destek gereklidir.

Özellikle kronik hastalık sürecinde psikolojik destek almak son derece önemlidir. Hastalıkla birlikte görülen stres, kaygı, depresyon gibi sorunlarla baş etmede destek sağlanması; durumu kabul etme, daha esnek olma, olumlu duyguları arttırma ve dolayısı ile yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik müdahaleler gereklidir.

Tedavi

Tedavi bilişsel-davranışçı psikoterapi, ağrı yönetimi, hastalıkla ilgili psikoeğitim farklı yaklaşımları içerebilir. Hastanın onayı olduğu takdirde, aile veya yakınların da sürece dahil olması önemlidir. Aile veya hastaya destek sağlayan yakınların bilgilendirilmesi, hasta ile daha etkili ve kaliteli iletişim kurulabilmesi için onlara çeşitli beceriler kazandırılması sürecin bir parçasıdır. Ayrıca hem hastanın hem de hasta yakınlarının durumla ilgili duygularını açıkça ifade etmeleri, paylaşımda bulunmaları, korku ve kaygılarını dile getirmeleri sağlanır.