İnsan davranışı ve cinselliği bedensel, psikolojik, sosyal koşullardan etkilenir. Cinsellik sadece cinsel organlarla sınırlı değildir. Cinsellikle ilgili duygular, düşünceler ve yerleşmiş inançlar vardır. Yerleşmiş inançların çoğu zaman hatalı olabildiği bilinmektedir. Cinsel sorunların ve bozuklukların ortaya çıkışında kişinin bedensel ve psikolojik özellikleri ya da ikili ilişkilerin etkileşimleri etkili olabilir. Doğal olarak cinsel sorunların tedavisi de, oluşumunda rol oynayan etkenlere göre değişebilir. Kişi ile görüşülerek sorunu ortaya çıkaran, sorunun yerleşmesine neden olan etkenler birlikte incelenir. Sorunun tedavisinde etkili olacak ilaç veya psikoterapiler seçilir.

  • Geç Boşalma
  • Sertleşme Bozukluğu
  • Kadın Orgazm Bozukluğu
  • Kadında Cinsel İlgi/Uyarılma Bozukluğu
  • Cinsel Organlarda-Pelviste (Kasıklarda) Ağrı Bozukluğu
  • Erken Boşalma
  • Maddenin/İlacın Yol Açtığı Cinsel İşlev Bozukluğu

Cinsel Terapi: Cinsel sorunlar konusunda eğitim almış deneyimli psikiyatrist ve klinik psikologlar tarafından cinsel sorunları olan birey ya da çiftlere uygulanan bir tür kognitif davranış tedavisidir.

İlaç Tedavisi: Cinsel sorun tıbbi veya biyolojik bir nedene bağlı ise, tedavisi ilaç veya diğer tıbbi tedaviler olacaktır. Bu durumda tedaviyi, ürologlar, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ya da psikiyatristler yaparlar.