SİGMUND FREUD VE PSİKOSEKSÜEL KİŞİLİK GELİŞİM KURAMI

Sigmund Freud, 1856’da Moravya’da doğdu. 1860’da ailesi Viyana’ya taşındı ve Freud ömrünün geri kalanını burada geçirdi. Freud’un önemli bir insan […]

OTTO KERNBERG ve NESNE İLİŞKİLERİ KURAMI

Vaka takdimlerinden anlaşıldığı kadarıyla oldukça sağlam bir ruhsal yapısı ve sarsılmaz bir kendine güveni olan Otto Kernberg’in kuramı şaşırtıcı ölçüde […]

CARL GUSTAV JUNG – ARKETİPLER VE PSİKOLOJİK TİPLER

Kolektif bilinçaltı imgeleri “ilksel imajlar”dan oluşur ve Carl Gustav Jung bu imgeleri “arketipler” terimiyle ifade eder. Bu kolektif bilinçteki imgeler […]