Psikanalitik Grup Terapisi (Grup Analizi)

Oldukça etkili ve sonuç getiren bir terapidir. Kişinin kendisi, diğerleri ve varoluşuyla ilgili sıkıntılarına, sorunlarına ve sorularına cevap ve çözüm arayan bir terapidir.

Ruhsal olarak gelişmek, birçok farklı şekilde ortaya çıkan psikiyatrik belirti veya bozukluktan kurtulmak, yaşama daha kuvvetli tutunabilmek, ayaklarımızın üstünde durabilmek ve belki de en önemlisi kendimizi daha iyi anlayabilmek ve fark etmek için psikanalitik grup terapisinden yararlanılabilinir.

Maliyeti, bireysel terapilere kıyasla daha uygundur. Haftada bir defa 90 dk. süren seanslar şeklinde uygulanır.

Karakter yapısının temelini çalışır. Kişilik üzerine radikal değişiklikler sağlayabilmeyi veya önemli ölçüde değişim sağlamayı hedefleyen bir terapidir. Bu bağlamda süregiden, değişmeyen, kısır döngüden çıkamayan her türlü sorunsal mesele psikanalitik grup terapisinin çalışma alanıdır.

Özetle, psikanalitik grup terapisi, gelişim arzusunda olmak, farkındalığını artırmak, kişiler arası iletişimini geliştirmek, kişisel yeteneklerini fark etmek, hüviyet yaratmak, kişiliğinin temel yapılarında değişim yaratmak, yontulmak ve potansiyellerini en üst düzeyde kullanmak isteyenler için tasarlanmıştır. Şifabüyüme ve değişim için bir kaynaktır.

Dünyanın pek çok bölgesinde uzun zamandır kurumsal bir gelişim içinde olan psikanalitik grup terapileri (grup analizi), İstanbul Grup Analizi Derneği (IstGA) bünyesinde Türkiye’de kurumsallaşmış ve dernek çatısı altında grup analistleri yetiştirme süreci başlamıştır.