CARL GUSTAV JUNG – ARKETİPLER VE PSİKOLOJİK TİPLER

Kolektif bilinçaltı imgeleri “ilksel imajlar”dan oluşur ve Carl Gustav Jung bu imgeleri “arketipler” terimiyle ifade eder. Bu kolektif bilinçteki imgeler […]