Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Keyvan, 1993 yılında Cibali Lisesi’nden derece ile mezun olmuştur. 1993-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde Tıp eğitimi almış, 2002-2007 yılları arasında ise Marmara Üniversitesi’nde tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayarak Psikiyatri Uzmanı olmuştur. Üniversiteler Arası Kurul tarafından 08.03.2016 tarihinde düzenlenmiş sınav ile Erişkin Psikiyatri Bilim Alanında “Doçentlik” unvan ve yetkisi almıştır.
2008-2010 yılları arasında Van Erciş Devlet Hastanesi’nde şark görevini (mecburi hizmet) Uzman Tabip olarak tamamlamıştır. Birçok özel hastanede psikiyatr olarak çalışmıştır (Balıklı Rum Hastanesi ve Özel İstanbul Bölge Hastanesi vb.).
2010 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmaya başlamış ve aynı hastanede Eğitim Görevlisi olmuştur. Bu dönemde Çocuk ve Ergen Kliniği’nde, Adli Psikiyatri Klinikleri’nde ve Nevroz Kliniği’nde çalışmış, sağlık kurulu heyetlerinde üye, jüri veya başkan olarak görev almıştır.

Pek çok tezin danışmanlığında, tez sınav jürisi veya hakemi olarak, aynı zamanda psikiyatri uzmanlık sınavlarında sınav jürisi olarak görev almıştır. Sağlık Müdürlüğü’nce verilen görevlendirmelerde çeşitli projeler kapsamında (aile hekimlerine yönelik antidepresan ilaç konularında eğitim vb.) yer almıştır.
2017-2018 ve 2018-2019 eğitim yıllarında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoterapi Eğitim ve Terapi Kliniği’nde (Nevroz Kliniği) psikiyatri asistanlarının eğitiminde psikoterapi süpervizörlüğü ve eğiticiliği yapmıştır.

Halen, İ.A.Ü. Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Ali Keyvan,  Keyvan Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi’nin kurucusudur.