1993 yılında Cibali Lisesi’nden derece ile mezun oldum. 1993-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde Tıp eğitimi aldım. 2002-2007 yılları arasında ise Marmara Üniversitesi’nde Psikiyatri uzmanı oldum. Üniversiteler Arası Kurul tarafından 08.03.2016 tarihinde düzenlenmiş sınav ile Erişkin Psikiyatri Bilim Alanında “Doçentlik” unvan ve yetkisi almaya hak kazandım.
2008-2010 yılları arasında Van Erciş Devlet Hastanesi’nde şark görevini (mecburi hizmet) Uzman Tabip olarak tamamladım. Birçok özel hastane de psikiyatr olarak çalıştım (Balıklı Rum Hastanesi ve Özel İstanbul Bölge Hastanesi vs.).
2010 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmaya başladım ve Eğitim Görevlisi oldum. Çocuk ve Ergen Kliniği’nde, Adli Psikiyatri Kliniklerinde ve Nevroz Kliniği’nde çalıştım. Birçok sağlık kurulu heyetinde üye, jüri veya başkan olarak görev aldım. Birçok tezin danışmanlığında, tez sınav jürisi veya hakemi olarak görev aldım. Psikiyatri uzmanlık sınavlarında sınav jürisi olarak görev aldım. Sağlık müdürlüğünce görevlendirmelerde çeşitli projelerde (Aile hekimlerine yönelik antidepresan ilaç konularında eğitim vs..) yer aldım.
2017-2018 ve 2018-2019 eğitim yıllarında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoterapi Eğitim ve Terapi Kliniği’nde (Nevroz Kliniği) psikiyatri asistanlarının eğitiminde psikoterapi süpervizörlüğü ve eğiticiliği yaptım.