Trikotillomani (Saç Yolma Hastalığı Nedir?)

Vücudun çeşitli bölgelerindeki (kaş, kirpik, saç, sakal vb.) kılların engellenemez biçimde (dürtüsel) ve saç kaybına yol açacak şekilde koparılmasıyla karakterizedir. Birinci derece yakınlarında saç yolma hastalığı tanısı olanlar risk grubundadır.

Diğer bir deyişle saç yolma hastalığı bu kişilerde daha sık ortaya çıkmaktadır. Zaman zaman bu tabloya koparılan kılların yendiği bir döngü de dahil olabilir. Bu durumda endoskopik ve cerrahi yöntemlerin de multidisipliner tedavi protokolüne dahil edilmesi gerekir.

Yenilen kılların vücuttan çıkarılmaması durumunda ciddi komplikasyonlar söz konusu olabileceğinden dikkatli değerlendirilmesi gereken bir ayrıntıdır.

Ne zaman saç yolma hastalığı tanısı konulur?

Tanısında saç kaybına yol açacak düzeyde saç yolma davranışının olması, kişinin davranışını engellemeye yönelik başarısız girişimlerinin olması, işlevsellikte bozulmalara yol açması, başka herhangi bir tıbbi bozuklukla açıklanamaz olması, başka bir ruhsal bozuklukla açıklanamaz olması kriterleri aranır (DSM-5)

Tedavi

Bilişsel Davranışçı Terapi ve ilaç tedavisinin kombine (birlikte) sürdürülmesi etkilidir.

Türk Psikiyatri Derneği (TPD) tedavi algoritmaları oldukça güncel ve güveniliri bir tedavi sistematiği sunmaktadır.