Sorun Çözme (İşlevselliği Azaltan, Hayat Kalitesini Azaltan Herhangi Bir Sorunsal Durum)
İlişki Sorunları
Depresyon
Öfke Kontrolü

Anksiyete Bozuklukları (Kaygı Bozuklukları)
Panik Bozukluk
Sosyal Fobi
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Özgül Fobiler


Bağımlılık
Çift Tedavileri ve Aile Terapileri
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Ağrı Kontrolü
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Yeme Bozuklukları
Cinsel İşlev Bozuklukları
Alkol ve Madde Kötüye Kullanımı
Yeme Bozuklukları
Tik Gibi Çeşitli Davranış Problemleri
Psikoz
Şizofreni
İki Uçlu Bozukluk (Bipolar Duygulanım Bozukluğu)
Hipokondriyazis
Somatoform Bozukluklar
Çeşitli Sağlık Sorunlarına Uyum Sağlama
Uyku Bozuklukları